Privacy Policy

PRIVACY

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Work@YourHealth de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en ons contactformulier.

COOKIES

Work@YourHealth registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan de website worden verbeterd en aangepast worden op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op jouw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

FORMULIEREN OP DEZE WEBSITE

Op onze website staat een formulier waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het emailprogramma op een Nederlandse webhosting server. De gegevens ingevuld in het contactformulier worden verstuurd naar Work@YourHealth en worden niet aan derden verstrekt.
De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die je zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

OPSLAG VAN GEGEVENS

  • Formulieren
    Op onze website staat een formulier waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het emailprogramma op een Nederlandse webhosting server. De gegevens ingevuld in het contactformulier worden gestuurd naar Work@YourHealth en worden niet aan derden verstrekt.
  • Statistieken
    Voor het verzamelen van statistieken wordt gebruik gemaakt van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.

GOED OM TE WETEN

  • Je hebt recht op inzage van de gegevens die Work@YourHealth van jou hebben en je kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • Als je jouw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij je kunnen bereiken. Zo kan het zijn dat je belangrijke informatie over jouw vraag of contactverzoek niet kunt ontvangen.